Historie
Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Dlouho před svým uznáním se v Irsku běžně vyskytoval a byl i malíři zachycen, pšeničně zbarvený teriér s měkkou srstí. Je to plemeno velmi staré, úzce spřízněné s irským teriérem i kerry blue teriérem. Jeho nejbližším příbuzným je glen of imaal terrier, jediné krátkonohé plemeno mezi teriéry pocházejícími z Irska.

V samostatný typ se předkové wheatena vytvářeli nejspíše na farmách v západním Irsku. Byli to psi používáni k hlídání objektů, k chytání krys a dalších hlodavců v domech a ve stájích, ale také k tzv. sportovnímu lovu králíků. Minulost plemene jako zvláštní svébytné formy lze sledovat a pokládat za doloženou asi 200 let nazpět.

Specializovaný chovatelský klub a s jeho existencí úzce spojený organizovaný chov vznikl v Irsku poměrně pozdě, v roce 1937 v Dublinu na svátek sv. Patricka. Z původního pracovního psa udělala úprava srsti, v původní vlasti zanedbávaná nebo nejednotná, hezkého elegantního psa, který si velmi rychle získává další příznivce.

Citace: (Teriéři - I.Stuchlý, M.Císařovský)